Fin da piccolo, ogni tanto di notte, sognavo delle poesie: mi svegliavo e dovevo subito trascriverle, pena la dimenticanza.
 Ho avuto molti trasferimenti, per questo motivo le ho perse tutte.
 Dal 1990 al 2001 ne ho scritte 24 in dialetto calabrese (un pochino approssimativo, visto che sono siciliano), regione
 in cui risiedo ormai da venti anni. Dal 2001 ad oggi non mi è mai più successo.

Nu Sonnu
Ti cuntu un sonnu chi sunnai
Na sira , penzandu o mundu chinu e guai.
M' addurmiscia, e jieu ca un sapia
Mi misi a scrìviri na poesia.
M' arrivigghiu nudu e a pedi nudi m' incamminu
Pe nu sinteru c'addurava e pinu.
Na tila ncuoddhu m' arrivau cu ventu :
Paria nu sajiu de cumbentu .
Arrivu a nu rande purtuni, chianu chianu,
Mi fermu e spingiu cu e mmanu.
S' affaccia n' omu cu a barba cchiù e nu metru :
Mi dissa ca si chiama Petru.
Tu si Dinu, dissa, e mi dispiace assai
Muristi pe la fami e pe li guai.
Ma u paradisu no è pe tutti, è notoriu,
Mi dissa de pruvari npurgatoriu;
Mi dugna nu bastoni pe sustegnu
E m' alluntanu de lu rande Regnu.
Arrivu ntrà nu postu lentamenti
Cu brutti adduri e chinu de lamenti;
Mi vida n' anciuleddhu, in faccia mestu,
Mi dìcia ca mancu ddha pe mia c'è postu.
Mi sbatte a porta, e da lu nternu
Mi grida pemmu vajiu ntrò mpernu.
C' adduru e zolfu e quanta pici,
Cu brutta genti ca te maledici,
E nu diavolu cu nu rande forcuni
Mi spingìa cu forza ntrò purtuni.
Spuntau Luciferu i' mpersona,
E dissa ca onè a vota bona :
E megghiu lestu pemmu t' arrivigghi
E pe nu pocu ancora pensa a li to figghi.
M' arrivigghiai ca fujia pe la via :
E così' ........ furnia la poesia.